Вработуваме!

ВЕТЕРИНАРЕН ЦЕНТАР вработува: Ветеринарен техничар

Кандидатот потребно е да има работно искуство во областа на ветерината.
Работните обврски вклучуваат:

  • прием и преглед на пациенти
  • евиденција на статус и етапи на лечење (користење на софтверски решенија).

Ако сте заинтересирани да станете дел од стручна и професионална средина со можност за ваше усовршување, од вас очекуваме да бидете лојална и високо одговорна, исклучително кооперативна и неконфликтна личност, подготвена да работи во тим, со изразени етички карактеристики во односот со колегите и соработниците, а посебно со пациентите.

Ве молиме аплицирајте со испраќање на вашето CV, преку белото копче Аплицирај во сината лента на почетокот на овој оглас.
CV-то задолжително да содржи фотографија.