Печатница Пакунг ДООЕЛ има потреба од

АДМИНИСТРАТОР со работно искуство.

Сите заинтересирани кандидати можат да испратат CV преку белото копче Аплицирај во сината лента на почетокот на Огласот.