No photo description available.

Поради проширување на својот тим и задоволување на потребите на своите коминтенти, НИКОБ објавува оглас за вработување на:

РАБОТНИЦИ ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Физичко обезбедување

Потребни квалификации:

  • Завршено најмалку средно образование
  • Претходно работно искуство
  • Да нема забрана за вршење на дејност
  • Психофизички да е способен за работа
  • Поседување на лиценца издадена од Комората за приватно обезбедување на Република Македонија

Компанијата нуди:

  • Динамична работна средина
  • Редовни месечни примања
  • Постојани обуки, тренинг и можност за напредок во кариерата

Ако во горенаведеното работно место препознавате предизвик за својата кариера и ги исполнувате бараните услови, Ве молиме испратете ја вашата биографија преку белото копче Аплицирај во сината лента на почетокот на овој Оглас.