Поради проширување на дејноста на нашиот центар и нашиот тим Мегалогомед центар има потреба од:

  • Специјален едукатор и рехабилитатор,
  • Психолог,
  • Логопед.
Испратете го Вашето мотивационо писмо и кратка биографија преку белото копче Аплицирај во сината лента на почетокот на Огласот или контактирајте не на 022400538/ 022400939.