Клима Оптима ДООЕЛ е компанија со дологодишно искуство во проектирање и имплементација на решенија за климатизација.

Клима Оптима ДООЕЛ-Скопје објавува оглас за вработување на :

Машински инженер со и без работно искуство

Машински инженер со работно искуство

Квалификации на кандидатите:

 • Машински инженер, термотехника, ВСС/VII степен;
 • Работно искуство од 2 (две) години;
 •  Одлично познавање на англиски јазик;
 • Компјутерски вештини- MS Office, AutoCAD (2-D) и (3-D);
 •  Возачка дозвола Б-категорија.

Машински инженер без работно искуство

Квалификации на кандидатите:

 • Машински инженер, термотехника, ВСС/VII степен, или во завршна година од студии, можност за пракса;
 • Работно искуство не е задолжително;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Компјутерски вештини- MS Office, AutoCAD (2-D) и (3-D);
 • Возачка дозвола Б-категорија.

Лични вештини:

 • Желба за работа во средина со високи барања;
 • Одлични аналитички, комуникациски и организациски способности;
 • Динамичност, ефективност и ефикасност;
 • Флексибилност и адаптибилност;
 • Посветеност, мотивираност, иницијативност;
 • Тимска работа и кооперативност;
 • Решавање на проблеми.

Заинтересираните кандидати, својата лична биографија(CV), може да ја доставаат преку белото копле Аплицирај.

Вработувањето се заснова на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.