Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје

вработува АСИСТЕНТ СМЕТКОВОДИТЕЛ (две лица)

 
Ecovis е водечка глобална консултантска фирма со фокус и основните надлежности во областите на даночни консултации, сметководство, ревизија и правни совети.
 
За потребите на своето работење, отворени се две позиции: Асистент Сметководител.

Потребни квалификации:
  • Добро познавање на Англиски јазик;
  • Со и без работно искуство;
  • Познавање на работа со компјутери ;
  • Работа во Excel.
Вработувањето се заснова на определено време 6 месеци со можност за продолжување. Работното време е од понеделник до петок од 08 до 16 часот.
 
Вашата Професионална Биографија (CV), испратете ни ја преку белото копче
Аплицирај.
 
Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Ул. Антон Попов Бр. 1/1-10 Кисела Вода, Скопје
Телефон: 2463140